Varnar för falska frimärken

Expertrådet inom Sveriges Filatelist-Förbund vill på förekommen anledning varna medlemmarna för att okritiskt köpa äldre svenska frimärken.

– I ett flertal fall har märken som saluförts som äkta och i god kondition befunnits vara falska eller reparerade, uppger Helena Obermüller Wilén i expertrådet.

I expertrådet ingår i övrigt Göran Heijtz, Robert Mattson, Olle Pettersson, Peter Lorentzon och Karl-Arne Norsten.

Helena Obermüller Wilén vid kongressen iSkara 2016

Helena Obermüller Wilén vid kongressen i Skara 2016

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic