Thailand 2018

Följande svenska exponat har antagits till utställningen 28|11–3/12 2018. Först klassindelning, namn och exponatets titel samt antalet ramsidor

 • 10 A Kristoffer Barkenfelt, Flags of the world 4 ramsidor
 • 3 C Staffan Ferdén, Carte Postale – The postcard as mean of communication over time, from Sweden to abroad during the first period 1872–1939 8 ramsidor
 • 3 C Stefan Heijtz, Faroe Islands Postal History to 1945 5 ramsidor
 • 3 C Gunnar Lithén, Cancellations from Swedish steamship mail post offices from 1869–1951 8 ramsidor
 • 3 C Jan-Olof Ljungh, From NDP – UPU German items sent to overseas destinations 1.1.1868–1.7.1875 8 ramsidor
 • 12 B Göran Persson,  The Crimean War Efforts in the Baltic – The Event in a Postal Perspective 1 ramsida
 • 3 B Björn Sohrne, Persian and Russian Interpostal relations 1850–1926. An uneasy relationship 8 ramsidor
 • 4 Björn Sohrne, Postal Stationery in Persia 1876–1920 8 ramsidor
 • 10 A Tobias Staf, Winter Olympic Games 2 ramsidor
 • 2 C Johan Ågren, Sweden definitives Coat-of-arms (1858) – Circle type (1885) 8 ramsidor
 • 2 C Johan Ågren, Sweden 1885–1911 8 ramsidor

Äldre information nedan

28/11–3/12 2018 blir det en Fip-utställning i Bangkok i Thailand och det är dags att börja fundera på att ställa ut där.

Utställningsklasserna är de ”traditionella” samt Open och ungdomar. Dessutom finns en modern klass (från och med 1980 – i dag), där kommissarierna rekommenderar deltagare.

Utställare i klasserna TR, PH, TH, AERO, ASTRO, REV, PS, MAX, UNG B o C, MODERN 1980- ska ha uppnått minst vermeil på en nationell utställning. När det gäller litteratur, Open, enram och yngsta ungdomarna krävs ingen kvalificering. I enramsklassen delas inga medaljer ut och exponaten får inte vara en del av ett 5- eller 8-ramsexponat.

På sidan http://thailand2018.org/assets/irex-thailand-2018-final-jan.pdf hittar du de speciella detaljer som finns i några av klasserna. Du hittar även ramantalen mm.

Kostnaderna för att ställa ut är följande: Ramavgiften för ”de traditionella” klasserna är 700:-/ram, för ungdomar ingen avgift och för litteratur 800:- och enram 900:-/exponat. Till detta kommer en utställaravgift på 600:-/exponat förutom enram och litteratur som har 300:-. Slutligen tillkommer transportkostnader både till och från utställningen med ett i dagsläget okänt belopp.

Är du intresserad går du in på utställningens hemsida: http://thailand2018.org/ och skriver ut en anmälningsblankett. Blanketten, första sidan samt ev synopsis skickas per brev till mig för vidare befordran till Bangkok.

– Hör av dig om du har frågor, hälsar den svenska utställningskommissarien Kajsa Ojakangas.

Hon fyller på med:
– Senast den 10 mars 2018 behöver jag ha din anmälan, plan och eventuell Synopsis.

Drivs av Wordpress, av Cynatic