Litteraturlista

Facitnummer finns här

Beställ genom att kontakta
Sveriges Filatelist-Förbund på kansli@sff.nu och berätta vilka böcker du vill beställa. Sedan skickar vi dig prisuppgift inklusive porto 
OBS! Vi har bytt till bankgiro 568-1580

Filatelistisk litteratur som utgivits av SFF under årens lopp (pdf)

OBS! I slutet finns också nålar och slipsar för medlemmar

• De senaste böckerna i röd färg

Nr
Titel Pris icke medlem
Porto tillkommer
Pris för medlem
Porto tillkommer
101   Handbok för Opensamlare och utställare i Openklass – dec 2006

OBS! Finns endast kvar i engelsk version

130 120
102   Handbok för vykortssamlare – januari 2007 SLUTSÅLD SLUTSÅLD
201    Att montera frimärks- och vykortssamlingen (J Hällström) SLUTSÅLD SLUTSÅLD
202    Att bygga upp och montera ett motivexponat. Del 1 (J Hällström) – mars 2006 150 150
203   Svenska beläggningsstämplar 1811–1880 250 225
    X-ponatserien    
306   X-ponat VI  Luftpost inom, till och från Sverige 1809–1930 SLUTSÅLD SLUTSÅLD
307   X-ponat VII Svensk Posthistoria SLUTSÅLD SLUTSÅLD
308   X-ponat VIII Sverige – leveranserna av 4 Skilling Banco 1855–1858 425 400
309   X-ponat IX Svenska brev till utlandet från 1700-talet till U.P.U. 425 400
310   X-ponat X Sverige. Sveriges Bruksfrimärken 1920–1938 SLUTSÅLD SLUTSÅLD
311   311 X-ponat XI Sverige Gustav V i Medaljong 1910–1919 425 400
351   X-ponat 1–5 på cd 349 299
312   Svensk Vykortshistoria – Lennart Frost (2013)

SLUTSÅLD

SLUTSÅLD

313   Arméns mötesplatser i Sverige ur postalt och posthistoriskt perspektiv –Lars Lindblad 2013 340 + 40 porto 300 + 40 porto
314   Noterat om Gammalt & Nytt – Börje Wallberg (2013)  FÄRGUPPLAGA 340 + 40 porto 290 + 40 porto
315   Noterat om Gammalt & Nytt – Börje Wallberg (2013)  SVARTVIT UPPLAGA 240 + 40 porto 190 + 40 porto
         
Böcker som inte är utgivna av SFF men som vi säljer och porto tillkommer på dessa
401   Folken runt Östersjön 2 SLUTSÅLD SLUTSÅLD
402   Flyg på vykort SLUTSÅLD SLUTSÅLD
403   Kompendium Oscar II Koppartryck Avarter 440 400
404   Posthistoria i Jönköpings kommun från stormaktstid till nutid 345 345
405   Båtar på brev (2006) SLUTSÅLD SLUTSÅLD
406   Brevportot i Sverige 1831–1850 OBS! Beställs direkt från Postmuseum. Pris 490: 490 490
407   Vykortens underbara värld (260-210) OBS SLUTSÅLD  SLUTSÅLD  SLUTSÅLD
408   Boken Den Gula Treskillingen SLUTSÅLD PÅ SVENSKA
FINNS KVAR PÅ ENGELSKA, TYSKA OCH FRANSKA
199 199
409   Ny bok för OPEN-samlare och SLANIA-intresserade! (på engelska) 500 400
410   Collecting & Exhibiting Picture Postcards –  Seija Riitta Lakso 240 + 40 porto 240 + 40 porto
411   DALARÖ, en post- och kulturhistorisk vandring under fem sekler – Lars Liwendahl (2012) SLUTSÅLD SLUTSÅLD
412   VYKORTETS HISTORIA
Av Arne Sandström
230 + porto 50 230 + porto 50
FACIT
         
2018FSC   Facit Special Classic 2018 LÄS MER! 399 + 79 259 + 79
2019 FN   Facit Norden 2019  LÄS MER! 450+69 349+69
507    Facit Postal 9 LÄS MER! 475 + 50 porto 425 + 0
2019 FSV    Facit Sverige 2019 LÄS MER! 359+79  259+79
Äldre litteratur
2   SFF Priskatalog över svenska minnespoststämplar 1866-1982 100 80
3   SFF Oscars-katalogen 1983 60 48
5   5 Svensk lösen Haij 50 40
6   Danmark Skilling 1851–71  Christensen 60 48
7   Tidiga svenska datumstämplar del 1 Bågstämplar  Stenberg 70 56
8   Tidiga svenska datumstämplar del 2 Fyrkantsstämplar  Stenberg o Hedblom 100 80
9   Ångbåtspost  Mc Fie  SLUTSÅLD  SLUTSÅLD
10   50 års postal dokumentation  Laursen 80 64
11   Svenska automathäften  Lagerström SLUTSÅLD SLUTSÅLD
12   Luftpostens historia  Lüning 150 120
13   Ovanliga samlingsområden 60 48
14   Normalstämplar 10 Del 1 A-J 100 80
15   Svenska skyddsperforeringar Bergman Lagerwall och Swensson 60 48
16   Svenska motivstämplar Del 1 1866–1959 120 96
18   Post och järnvägar på Dal 60 48
19   Nordens aerogram  Lindberg 60 48
20   Posthistoria i Oppunda härad Engberg 60 48
21   Helsingfors Stadspost 100 80
22   Helsingborgs lokalpost Hoverby 80 64
23   Post och järnvägar i Östergötland 80 64
25   Svenska maskinstämplar  Bergman Dahlstrand Svahn 150 120
26   Trelleborg-Sassnitz 1897–1945  Wågerman 150 120
27   Om montering  Dahlvig 70 56
28   Förteckning över PT-kort till och med 1982   Weiss 60 48
30   Det är roligt att samla frimärken av Lasse Löwenberg
1 ex         50           45
10 ex        450         400
50 ex      2.000      1.500
50 45
34   Motivnavigering i Östersjön 40 32
43   Varianthandboken Oscar II koppartryck  Sesö o Norberg 250 200
         
45   Svenska motivstämplar Del 3 1969–1972 120 96
46   Svenska motivstämplar Del 4 1973–1977 120 96
47   Svensk posthistoria 1855–1925  Billgren o Andersson          OBS! SLUTSÅLD SLUTSÅLD SLUTSÅLD
48   Svensk stämpelfakta  Eliasson 450 360
49   Svenska motivstämplar Del 5 1978–1982 140 112
50   Svensk Frimärksfakta 2.1  Stavenow och  Millhagen Francotecken 1855–1891 300 260
51   Svensk Frimärksfakta 15.1  Hohndorf och Gustafsson. (Militärbrev med Svarsmärke) 190 171
52   Svenska motivstämplar Del 6 1983–1986 160 128
53   Svenska motivstämplar Del 7 1987–1989 SLUTSÅLD SLUTSÅLD
54   Svenska motivstämplar Del 8 1990–1995 SLUTSÅLD SLUTSÅLD
         
    Övrig försäljning – enbart till medlemmar    
39   Medlemsnål 40
40 a   Medlemsnål – 25 år herr OBS! Kan endast köpas av den som varit medlem i 25 år 120
40 b   Medlemsnål – 25 år dam OBS! Kan endast köpas av den som varit medlem i 25 år 120
42   Förbundsslips 150
         
         
         
         

 

Drivs av Wordpress, av Cynatic