Styrelse

Förbundet har en styrelse och den valdes av kongressen den 7 april 2018
Om man vill kontakta någon klickar man på namnet

Ungdomsförbundet SFU har även närvarorätt vid styrelsemöten

 
Valberedning (tre ordinarie och en suppleant)
Revisorer

Hedersordförande

 
Drivs av Wordpress, av Cynatic