Kansli

Sveriges Filatelist-Förbund har sedan 1 juli 2007 sitt  förbundskansli i Skillingaryd

Besöksadress och postadress: Sveriges Filatelist-Förbund, Stationsgatan 3, 3 vån, 568 30 Skillingaryd
Kanslist: Jeanette Aronsson (ekonomi och medlemsfrågor)
Kanslichef: Per Bunnstad (webben och övergripande – arbetar som regel måndagar)
Tel. 0370–705 66
Expeditionstid: Oftast måndag och tisdag 10.00–12.00
E–post allmänt och webbfrågor: info@sff.nu
E-post medlemsfrågor och ekonomi: kansli@sff.nu
Bg 568–1580

Sveriges Filatelist-Förbund – för frimärkssamlare, brevsamlare, vykortssamlare med flera.

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

Kanslichef: Per Bunnstad (webb och allmänna frågor).

Drivs av Wordpress, av Cynatic