Expertrådet

Förbundet har ett expertråd Kontaktperson, ordförande: Helena Obermüller Wilén. 08–774 55 29

Övriga medlemmar: Göran Heijtz, Robert Mattson, Olle Pettersson, Peter Lorentzon och Karl-Arne Norsten.

Roland Frahm avled den 31 oktober 2016 och har ersatts av Peter Lorentzon

Drivs av Wordpress, av Cynatic